Plagiaat gestolen content teksten inbreuk auteursrecht
Recente Tweets

Volg ons ook op twitter!

Volg ons YouTube kanaal en abonneer!
Flower

Opgelet!

De voorbeeldbrief mag u kopieren en gebruiken voor de doeleinde waarvoor de brief is bedoeld. De geschreven tekst mag u niet op uw of andere websites plaatsen. (U mag dit wel citeren met bronvermelding Pclooptvast.nl (Klikbaar en dofollow)

Plagiaat gestolen content teksten inbreuk auteursrecht

Het is waarschijnlijk jou gebeurd dat iemand je content heeft gesloten, jou tekst waar iemand anders nu mee gaat pronken, en waar jij waarschijnlijk je inkomsten als webmaster behoorlijk mee onderuitgehaald wordt. Je loopt schade op en is ten alletijd ook nog zonde van je mooi bedachte teksten. Hoe gaan we er voor zorgen dat de gestolen teksten verwijderd wordt?

In het hieronderstaande lees je alles van A tot Z

Webmaster aanschrijven door email
Contactteer als eerste de webmaster via contactforulier of via je eigen mail. Wacht tot de webeigenaar reageerd.

Wat beschrijven in de email?
Het makkelijkste wat voorhande ligt is te schrijven het navolgende:

Ik verzoek u deze tekst per direct te verwijderen!
(De betreffende pagina of nieuwsbrief)
80% / 100% is overgenomen van onze site. zonder te mixen.
Als u dit niet doet, dan gaat er minimaal een melding naar Google (DMCA)

Vervolgens raad ik terdege een betere tekstschrijver aan, want als dit vaker gebeurd dan komt het geregistreerd te staan bij DMCA en dan verdwijnt compleet de site..

Ik verzoek u ook ons te mailen na deze aanpassing.

Hoogachtend
Uw Naam  

  • Op een andere manier zou je de eigenaar ook gerechtelijk kunnen aanschrijven zoals onderstaande:

Voorbeeld brief: Plagiaat / schenning auteursrechten

Docnr: (Hier uw Documentnummer)
Aan: www.(Hier het bedrijf).nl
Indien je de persoon weet:


Betreft: verwijderen content / sommatie.

Geachte Heer / Mevrouw,

U wordt aansprakelijk gesteld voor diefstal van onze tekst (en) Ik wijs u op Artikel 310 Wetboek van Strafrecht. Net als iedereen die gebruikt maakt van internet behoort ook u zich niet te begeven in het stelen van content.  Dit is een afspraak die duidelijk door de overheid is gesteld. 

U weet zoals iedereen hoe een gehoorzame burger zich hoort te gedragen.
U heeft een regel overtreden die ook duidelijk op onze website staat beschreven in onze disclaimer (https://pclooptvast.nl/disclaimer-en-privacy-overeenkomst), en daar berust een copyright op zoals dit voor iedereen openbaarlijk te lezen is. Noch dan is een disclaimer n.v.t. in de zin dat nogmaals iedereen weet dat plagiaat / schenning van de auteurs rechten niet mag.

Hierbij sommeer ik u dan ook per direct het artikel (Hier plaats je de gestolen content artikel pagina) van (Hier je website) op uw site: (De exacte pagina waar het over gaat) permanent te verwijderen!

Hiervoor geef ik u van dag van schrijven (01-01-2050 Dag van vandaag) de gelegenheid toe tot 01-02-2050 om dit permanent te verwijderen. Hierover valt niet te discussiëren.

Daarnaast sommeer u een bedrag te betalen van (Gewenst bedrag) euro, voor de geleden schade door dubbele content. En het verspreiden van de content in de nieuwsbrief aan uw gebruikers / klanten / uw website.

Het bedrag dient voor 01-02-2050 betaald te zijn. ad €(Gewenste bedrag),' 
Te betalen middels overboeking op rekening NLRekeningnummert.n.v. Jan Janssen.
Omschrijving:  Uw website,  Docnr (Uw Docnummer)  Dubbele-content

Het bedrag van XXX euro hebben we berekend aan de hand van inkomsten die we zouden hebben behaald via Adsense (Google) (Affiliatie) en bezoekers. Daarnaast hebben we hierdoor en mogelijk in de toekomst bezoekers die onze content al via uw site hebben gelezen, wat inhoud dat de bounce op onze site verwaarloost wordt door vroegtijdige verlatingen. en minder klikken naar meerdere pagina's waardoor onze site minder gewaardeerd wordt. (Dit al gedurende 3 maanden waaraan we schade lijden).

Ik vraag u ook duidelijk om binnen de gestelde termijn de content te verwijderen en de betaling te verrichten en ook te reageren op deze mail.  (Waar ik van uit ga dat u dit wel doet)

Indien u deze afspraak niet nakomt, zijn we genoodzaakt juridische stappen te ondernemen.

Hierover zal u dan nog over geïnformeerd worden.

De hiermee gemoeide gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor uw rekening.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren.

Hoogachtend
(Uw naam)


Wil je een voorbeeld disclaimer lezen ter bescherming van je content? Lees hieronder in de footer